Home Certyfikaty
Certyfikaty PDF Drukuj Email

W Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim sukcesywnie podejmowano działania na rzecz poprawy jakości. Skutecznie wdrożono systemy mające wpływ na jakość realizowanych świadczeń zdrowotnych, wzrost bezpieczeństwa pacjentów i pracowników oraz zadowolenie pacjentów i ich rodzin.

Wdrożone systemy są zintegrowane i oparte na:

  • Standardach Akredytacyjnych

( certyfikat – grudzień 2014 r. )

  • Wymaganiach Normy  ISO 9001 – 2008 

system zarządzania jakością ( certyfikacja- styczeń 2008 r. )

  • Wymaganiach Normy  ISO 14 001 – 2004

system zarządzania środowiskowego ( certyfikacja-  grudzień 2015 r. )

Od 2013 r. szpital przygotowywał się do spełnienia standardów akredytacyjnych.  W wyniku pozytywnej rekomendacji Rady Akredytacyjnej oraz decyzji Ministra Zdrowia udzielono szpitalowi Akredytacji, potwierdzonej Certyfikatem Nr 2014 / 62, wydanym 4. 12. 2014 r.

W roku 2008 w wyniku audytu przeprowadzonego przez niezależną jednostkę certyfikującą przyznano Certyfikat Jakości ISO 9001 dla wszystkich komórek SP ZZOZ w Janowie Lubelskim, a w 2015 roku Certyfikat ISO 14 001.

SP ZZOZ każdego roku poddaje się audytowi okresowemu oraz co 3 lata audytowi recertyfikującemu. SP ZZOZ dokonując okresowych przeglądów funkcjonowania systemu, weryfikuje politykę jakości przystosowując ją do zmieniających się warunków.

Zintegrowany System Zarządzania to ogół standardów ubezpieczających proces leczenia i opieki, tworzonych w zgodzie z najlepszą wiedzą medyczną, organizacyjną oraz wymaganiami prawa, standardów gwarantujących bezpieczeństwo pacjentom i pracownikom, zaprowadzających ład organizacyjny.

System oznacza komplementarny i zdrowy mechanizm, eliminujący medyczne zdarzenia niepożądane i błędy organizacyjne. Tworząc nowe rozwiązania, doskonaląc już istniejące, budujemy system bezpieczny i  przejrzysty, przyjazny dla pacjentów i pracowników.

 

Pełnomocnik

ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania

mgr Grażyna Szabat 

Program norweski

ZIP

Przydatne linki

POWIAT JANOWSKI