Home
Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Dzieci PDF Drukuj Email

    W ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia nowopowstały Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Dzieci SP ZZOZ w Janowie Lubelskim ul. J. Zamoyskiego 77 obejmuje od 01.07.2014r opieką dzieci i młodzież niepełnosprawną z zaburzeniami wieku rozwojowego w wieku od 0 do 18 roku życia, a w indywidualnych przypadkach do 25 roku życia. Stosowane w Ośrodku metody pracy wspomagają rozwój dzieci i młodzieży, dając szanse usprawnienia ruchowego, poznawczego i emocjonalnego.
W zespole terapeutycznym oprócz lekarza specjalisty ortopedy traumatologa, oraz w trakcie specjalizacji z rehabilitacji medycznej pracują mgr fizjoterapii, mgr psychologii, mgr logopedii, mgr pedagogiki specjalnej.

Do tego Ośrodka dzieci kierują lekarze następujących oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych:
•    neonatologicznej;
•    rehabilitacyjnej;
•    ortopedii i traumatologii narządu ruchu;
•    neurologicznej;
•    reumatologicznej;
•    chirurgii dziecięcej.
•    lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego obejmuje w szczególności:
•    poradę lekarską;
•    świadczenia z zakresu psychologii;
•    świadczenia z zakresu logopedii;
•    zabiegi z zakresu fizykoterapii;
•    indywidualne zajęcia z pacjentem, dostosowane do stanu klinicznego pacjenta (m. in. kinezyterapia, masaż, nauka czynności życia codziennego itp.);
•    zajęcia grupowe.

Tą formą rehabilitacji objęte są w sposób szczególny dzieci i młodzież:
•    z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego;
•    z wrodzonymi wadami rozwojowymi układu nerwowego (np. przepukliny oponowo-rdzeniowe, małogłowie, wrodzone wodogłowie);
•    z chorobami metabolicznymi układu nerwowego;
•    z zaburzeniami koordynacji ruchowej pochodzenia centralnego;
•    z zespołem mikrozaburzeń czynności mózgu (z wyłączeniem zespołów nadpobudliwości psychomotorycznej);
•    z zespołami aberracji chromosomów (np. zespół Downa);
•    z trwałymi dysfunkcjami aparatu ruchu (np. dziecięce porażenie mózgowe, miopatie, zaniki nerwowo – mięśniowe, następstwa chorób urazowych i zapalnych OUN);
•    z zaburzeniami integracji sensorycznej;
•    z nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym o ustalonej lub bez ustalonej etiologii;
•    z wrodzonymi wadami rozwojowymi wielu układów.

    Czas trwania rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci wynosi do 120 osobodni w roku kalendarzowym, z możliwością przedłużenia. Po zakończeniu rehabilitacji, lekarz prowadzący ocenia skuteczność prowadzonej rehabilitacji, odnotowując to w dokumentacji medycznej pacjenta.
Rehabilitację dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku realizuje się:
1) w czasie nie krótszym niż 1 godzina dla dzieci w wieku 0 – 3, w trakcie
których wykonuje się średnio dwa świadczenia dla każdego świadczeniobiorcy
2) w czasie nie krótszym niż 2 godziny dla dzieci w wieku 4 – 7, w trakcie
których wykonuje się średnio dwa świadczenia dla każdego świadczeniobiorcy
3) w czasie nie krótszym niż 3 godzin dla dzieci w wieku 8 – 18, w trakcie
których wykonuje się średnio trzy świadczenia dla każdego świadczeniobiorcy

    Dodatkowych informacji udzielamy w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej w Janowie Lubelskim ul. J. Zamoyskiego 149 lub pod numerem telefonu 15/827 46 11 (w.397 lub 374)