Home
Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Dzieci PDF Drukuj Email

 KIEROWNIK

mgr Adam Miazga


KONTAKT

tel: 15 872 40 41 wew. 15 lub 18

LOKALIZACJA:

ul. Zamoyskiego 77

23- 300 Janów Lubelski

SPECYFIKA:

W ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci prowadzi wielospecjalistyczna, kompleksowa rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego :

➢ z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego

➢ z wrodzonymi wadami rozwojowymi układu nerwowego (np. przepukliny oponowo-rdzeniowe, małogłowie, wrodzone wodogłowie)

➢ z chorobami metabolicznymi układu nerwowego

➢ z zaburzeniami koordynacji ruchowej pochodzenia centralnego

➢ z zespołem mikrozaburzeń czynności mózgu (z wyłączeniem zespołów nadpobudliwości psychomotorycznej)

➢ z zespołami aberracji chromosomów (w tym z zespołem Downa)

  z trwałymi dysfunkcjami aparatu ruchu (w tym dziecięce porażenie mózgowe, miopatie, zaniki

  nerwowo - mięśniowe, następstwa chorób urazowych i zapalnych OUN)

➢ z zaburzeniami integracji sensorycznej

➢ z nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym o ustalonej lub bez ustalonej etiologii

➢ z wrodzonymi wadami rozwojowymi wielu układów, w wieku od 0 do 18 r.ż. z zaburzeniami wieku rozwojowego, a po przedstawieniu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (dotyczących upośledzenia w stopniu głębokim) do ukończenia 25 r.ż.

Skierowanie do Ośrodka Dziennego Dla Dzieci wystawiają lekarze następujących oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych na druku „Skierowanie do szpitala”:

➢ neonatologicznej

➢ rehabilitacyjnej

➢ ortopedii i traumatologii narządu ruchu

➢ neurologicznej

➢ reumatologicznej

➢ chirurgii dziecięcej

➢ lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Pacjent zabiera ze sobą posiadane wyniki badań i dokumenty (karty informacyjne z pobytów w szpitalu) oraz obuwie sportowe i strój sportowy, ręcznik.

Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku dziennym polega na zindywidualizowanym uczestnictwie każdego dziecka w rehabilitacji.

Leczenie usprawniające dzieci obejmuje:

➢ badanie lekarskie

➢ świadczenia z zakresu psychologii, psychoterapii

➢ świadczenia z zakresu neurologopedii

➢ zabiegi z zakresu fizykoterapii

➢ indywidualną kinezyterapię dostosowaną do stanu klinicznego dziecka (wg met. NDT-Bobath, elementów met. SI, met. PNF w Pediatri)

➢ zajęcia grupowe

➢ naukę czynności życia codziennego w ramach terapii zajęciowej

W zespole terapeutycznym oprócz lekarzy specjalistów z rehabilitacji medycznej pracują mgr fizjoterapii, mgr psychologii, mgr neurologopedii, mgr pedagogiki specjalnej oraz fizjoterapeuci posiadający certyfikaty z kursów i szkoleń dot. metod usprawniania dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.

Czas trwania rehabilitacji dzieci w Ośrodku wynosi dla jednego dziecka do 120 dni w roku kalendarzowym, w czasie nie krótszym niż 1-3 godz. dziennie w zależności od wieku i potrzeb.

W dniu wypisu z Ośrodka pacjent otrzymuje kartę informacyjną zawierającą ocenę zakończenia rehabilitacji i zalecenia.