Home Dyrekcja

Kadra kierownicza

 

P.O. Dyrektor

mgr Renata Ciupak

Z-ca Dyrektora ds. lecznictwa

lek.med. Janusz Popielec


Pielęgniarka naczelna

mgr Bożena Mróz


P.O. Główny Księgowy

mgr Bożena Kałduś

P.O Kierownik Działu Technicznego

Stanisław Gajur


Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

mgr Robert Goluch

Kierownik Działu Kadr

mgr Stanisław Wisiński

Kierownik Działu Statystyki Medycznej i Ewidencji Świadczeń Medycznych

mgr Małgorzata Sowa