Home Program Infrastruktura i Środowisko
Lista projektów współfinansowanych z Programu Infrastruktura i Środowisko
PDF Drukuj

Janów Lubelski, dn. 15-06-2011
Nowoczesny sprzęt medyczny już w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Szpital  zakupił  sprzęt  medyczny w ramach  projektu  pn.: „Dostosowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZZOZ w Janowie Lubelskim  do wymagań prawnych poprzez  doposażenie w sprzęt medyczny – etap I” Przygotowany i przeszkolony personel w zakresie obsługi nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej  będzie korzystał ze sprzętu w  stanach  zagrożenia życia i zdrowia pacjentów.

 

Projekt zakupu sprzętu medycznego  jest zgodny z celem głównym , który zakłada min.  poprawę jakości świadczeń zdrowotnych w zakresie skuteczności, bezpieczeństwa i akceptowalności społecznej, w tym przestrzegania prawa pacjenta.

Sprzęt przeznaczony na poszczególne „obszary” SOR poprawi jakość, sprawność i bezawaryjność urządzeń medycznych, zwiększy bezpieczeństwo pracy personelu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, efektywność podejmowanych działań ratowniczych oraz podniesie  jakość usług medycznych.

            W ramach  projektu zostały zakupione:  stoły, lampy, materace, negatoskopy, łóżka, szafki, kozetki, stoliki przyłóżkowe , zestaw do trudnej intubacji,  aparat do znieczulenia ogólnego, monitor funkcji życiowych, defibrylatory, analizator parametrów krytycznych, USG przewoźny, respiratory,  monitor funkcji życiowych pacjenta, pompy infuzyjne, aparaty do przetaczania płynów, ssaki elektryczne , aparat EKG, aparaty do ciśnienia krwi, zestaw resuscytacyjny, przenośny zestaw diagnostyczny, gleukometry , termometry, wagi, młotek, latarka diagnostyczna, aparat do ogrzewania płynów infuzyjnych i zestaw narzędzi chirurgicznych do zabiegów ogólnochirurgicznych   i opatrywania ran.   Łącznie 87 szt. sprzętu i wyposażenia. 

 Środki przeznaczone na dofinansowanie  projektu z Funduszy Europejskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  umożliwiają realizację  przedsięwzięcia  mającego kluczowe znaczenie dla rozwoju naszego szpitala i powiatu.

 Zrealizowana inwestycja wzmacnia spójność gospodarczą i społeczną naszego regionu, a także  miasto Janów Lubelski.  

                                                                                       


Janów Lubelski, dn. 20-02-2011
Wszczęto postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy dostawy sprzętu medycznego

           Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  w Janowie Lubelskim w dniu 18 lutego 2011 roku  rozpoczął realizacje  projektu  pt.: ,,Dostosowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZZOZ w Janowie Lubelskim do wymagań prawnych poprzez doposażenie w sprzęt medyczny – etap I” .

Podstawowym  elementem realizacji projektu jest wybór Wykonawcy w ramach procedury przetargowej.

Obecnie trwają prace związane z wyborem Wykonawcy na dostawę sprzętu medycznego na SOR, który zgodnie z wnioskiem będzie rozstawiony w poszczególnych „obszarach medycznych”

Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Powołana Komisja przetargowa zbada i oceni złożone oferty.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 31 marca 2011 roku o godzinie 12:10.


Janów Lubelski, dn. 10-11-2010
Szpital podpisał umowę z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie na dofinansowanie projektu.

          Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  w Janowie Lubelskim w dniu 11.10.2010 roku podpisał umowę z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie  na dofinansowanie  projektu  pt.:,, Dostosowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZZOZ w Janowie Lubelskim do wymagań prawnych poprzez doposażenie w sprzęt medyczny – etap I” .

Kwota dofinansowania ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego  Infrastruktura     i Środowisko wynosi 1 244 928,78 PLN  zgodnie z podpisaną umową, co stanowi 85,00% kosztów kwalifikowanych.

Całkowita wartość projektu wynosi  1 464 622,10  PLN.

 Zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu Szpital otrzymał ze Starostwa Powiatowego w Janowie lubelskim.

Celem projektu jest poprawa jakości i dostępności do opieki zdrowotnej i pomocy społecznej. Rezultatami dostosowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Janowie Lubelskim  do Rozporządzenia Ministra Zdrowia będą: - większa sprawność i bezawaryjność urządzeń medycznych dzięki dostępowi do nowych technologii, - większe bezpieczeństwo pracy personelu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, - większa efektywność podejmowanych działań ratowniczych, większa jakość usług medycznych oferowanych przez SOR.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje zakup sprzętu medycznego takiego  jak :

1. sprzęt zabiegowy,

2. Sprzęt anestezjologiczny,

3.Diagnostyczny i  uzupełniający sprzęt medyczny,

Łącznie  87 szt. 

 Obecnie trwają prace  przygotowawcze do wszczęcia  procedury przetargowej.

 Rzeczowe zakończenie realizacji projektu planowane jest na 30.06.2011r.

Przydatne adresy stron internetowych: