Home Misja i polityka jakości
PDF Drukuj

MISJA I POLITYKA JAKOŚCI SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W JANOWIE LUBELSKIM

Hasło misji: „ PACJENT NASZĄ TROSKĄ, JAKOŚĆ OPIEKI NASZĄ AMBICJĄ”


 

POLITYKA JAKOŚCI ORAZ ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO


    Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim świadczy usługi medyczne na wysokim poziomie zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi i oczekiwaniami pacjentów, zapewniając pacjentom i osobom odwiedzającym, a także personelowi przyjazne oraz bezpieczne warunki pobytu i pracy.  

      Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości świadczonych usług i zmniejszenie oddziaływania zakładu na środowisko w placówce opracowano i wdrożono system zarządzania jakością zgodny z międzynarodową normą ISO 9001: 2008 oraz system zarządzania środowiskowego zgodny z wymaganiami normy ISO 14001: 2004.

Cele jakościowe oraz środowiskowe stojące przed Zakładem to: 

·poprawa standardu oferowanych usług medycznych,

·poprawa warunków bytowych pacjentów korzystających z naszych usług,

·dążenie do pełnej satysfakcji pacjentów oraz pracowników placówki,

·prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami  i wymaganiami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska,

·uświadamianie i angażowanie personelu w działania na rzecz ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko w wyniku wykonywania usług,

·zmniejszenie ryzyka wystąpienia awarii środowiskowych,

·ciągłe doskonalenie działań w zakresie wdrożonego zintegrowanego systemu zarządzania.

 

Program norweski

ZIP

Przydatne linki

POWIAT JANOWSKI