Home Poradnie
Poradnie PDF Drukuj Email

Poradnie Specjalistyczne

W ramach umowy z NFZ szpital realizuje następujące zakresy świadczeń:

 

SPECJALISTYCZNA PORADNIA UROLOGICZNA

lek.med. Krzysztof Hałasa

SPECJALISTYCZNA PORADNIA DERMATOLOGICZNA

lek.med. Irena Lechowska-Mazur

SPECJALISTYCZNA PORADNIA CHORÓB PŁUC

lek.med. Tadeusz Borowski

lek.med. Marta Orzeł

lek.med. Grażyna Skibińska-Kawiak

SPECJALISTYCZNA PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ

lek.med. Włodzimierz Kostrzewa

lek.med. Piotr Hałabis

lek.med. Mieczysław Dybiec

lek.med. Jan Łukasik

lek.med. Marian Urban

SPECJALISTYCZNA PORADNIA URAZOWO-ORTOPEDYCZNA

lek.med. Krzysztof Kalita

lek.med. Zenon Góra

lek.med. Witold Siedlaczek

lek.med. Janusz Popielec

lek.med. Michał Kalita

lek.med. Patryk Bocheński

lek.med. Tomasz Silezin

lek.med. Jacek Źródło

lek.med. Wojciech Miazga

lek.med. Marta Grabowska

SPECJALISTYCZNA PORADNIA OKULISTYCZNA

lek.med. Grażyna Kuźmicka-Michalak

SPECJALISTYCZNA PORADNIA KARDIOLOGICZNA

lek.med. Maciej Widz

lek.med. Izabela Wojtyniak

SPECJALISTYCZNA PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA

lek.med. Urszula Bryczek

SPECJALISTYCZNA PORADNIA REHABILITACYJNA

lek.med. Grzegorz Kania

SPECJALISTYCZNA PORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNA

lek. med. Małgorzata Pająk

lek .med. Krzysztof Cierpiatka

SPECJALISTYCZNA PORADNIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I SZCZĘKOWA

lek.med. Stanisław Łygan

SPECJALISTYCZNA PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCH

dr n.med. Grzegorz Opielek

lek.med. Dorota Chmielewska-Bardak

lek.med. Leszek Kokowicz

lek.med. Magdalena Wójcik

lek.med. Piotr Kryj

mgr Grzegorz Sadaj

mgr Katarzyna Kaniuk

mgr Jacek Zieliński

SPECJALISTYCZNA PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA

lek.med. Artur Oponowicz

lek.med. Łukasz Wolański

SPECJALISTYCZNA PORADNIA REUMATOLOGICZNA

lek.med. Urszula Janczarek-Ciupak

PRACOWNIA ENDOSKOPOWA

lek.med. Łukasz Wolański

lek.med. Artur Oponowicz

lek.med. Włodzimierz Kostrzewa

SPECJALISTYCZNA PORADNIA GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZA

lek.med. Artur Mrozowski

lek.med. Wiesław Ślusarski

lek.med. Roman Kaproń

lek.med. Sylwester Kowal

lek.med. Krystyna Patejuk

lek.med. Anna Chojecka-Tokarska

SPECJALISTYCZNA PORADNIA NEONATOLOGICZNA

lek.med. Bernarda Pawlus

PORADNIA MEDYCYNY PRACY

lek.med. Marta Działak

PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ

dr n.med. Grzegorz Opielak

lek.med. Dorota Chmielewska-Bardak

lek.med. Leszek Kokowicz

mgr Urszula Studzińska

mgr Adam Powęzka

instruktor Stanisław Wieleba

Więcej informacji pod numerem tel: 15 / 84-36-361 lub 362