Home Stowarzyszenie SKZAiSM
Stowarzyszenie SKZAiSM PDF Drukuj

Kontynuacja działalności stowarzyszenia SKZTK
    "Społeczny Komitet Zakupu Tomografu Komputerowego dla szpitala w Janowie Lubelskim” przez cały okres swojej działalności skupiał uwagę na pozyskaniu środków finansowych z przeznaczeniem na zakup tomografu dla szpitala w Janowie Lubelskim. Jednocześnie stowarzyszenie zostało partnerem szpitala w ubieganiu się o środki unijne z RPO Województwa Lubelskiego, włączając posiadaną kwotę w tzw. „wkład własny”.

    Priorytetowy cel został osiągnięty. W ramach realizacji wygranego projektu szpital zakupił tomograf. W czasie trwania procedury dotyczącej projektu, stowarzyszenie nadal prowadziło działalność statutową, w wyniku której na koncie zostały zebrane znaczne środki. Decyzja o ich przeznaczeniu zapadła w czasie posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków, dnia 15 kwietnia 2011 r. Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie przekazania 152 993,8 zł, zgromadzonych na rachunku bankowym, na zakup niezbędnego sprzętu i aparatury medycznej dla szpitala. Jednocześnie członkowie i założyciele wyrazili chęć kontynuowania pracy społecznej oraz dalsze pozyskiwanie środków i wspieranie szpitala w zakupie sprzętu, który przyczyni się do poprawy sytuacji pacjentów, podniesie jakość leczenia i dostępność do świadczeń. W związku z tym podjęto uchwałę w sprawie zmian w statucie. Stowarzyszenie zmieniło nazwę na: „Społeczny Komitet Zakupu Aparatury i Sprzętu Medycznego dla SP ZZOZ w Janowie Lubelskim” Nastąpiły także zmiany osobowe w składzie zarządu stowarzyszenia. W związku z rezygnacja wiceprezesa stowarzyszenia Zbigniewa Widomskiego, sekretarza stowarzyszenia Stanisława Wisińskiego i sekretarza komisji rewizyjnej stowarzyszenia Marioli Surtel w wyborach uzupełniających wybrani zostali: - wiceprezes stowarzyszenia -Bożena Mróz, - sekretarz stowarzyszenia Danuta Sowa, - sekretarz komisji rewizyjnej Stanisław Wisiński. Zarząd, jeszcze raz serdecznie dziękuje wszystkim dotychczasowym darczyńcom i zwraca się z prośbą o dalszą współpracę i wspieranie działalności stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia:

Organem wykonawczym stowarzyszenia jest Zarząd w składzie:

1.Bolesław Gzik - Prezes

2.Bożena Mróz-  wice- Prezes

3.Halina Krzak - Skarbnik

4.Danuta Sowa- Sekretarz

 Organem kontrolnym jest Komisja Rewizyjna w składzie:

1. ksiądz Józef Krawczyk - Przewodniczący

2. Stanisław Wisiński - Członek

3. Stanisław Kowal - Członek

Wszyscy członkowie i władze stowarzyszenia pracują społecznie.

Szanowni Państwo


Każda złotówka jest cenna i będzie przeznaczona na zakup aparatury i sprzętu medycznego, który będzie służył nam wszystkim.

Darowizny prosimy wpłacać na konto:
Społeczny Komitet Zakupu Aparatury i Sprzętu Medycznego dla SPZZOZ w Janowie Lubelskim
Kredyt Bank S.A.  nr konta 60 1500 1735 1217 3003 8038 0000

 

Program norweski

ZIP

Przydatne linki

POWIAT JANOWSKI