Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Blok operacyjny

KIEROWNIK

lek. med. Katarzyna Hałabis - specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

 

P.O. PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA

mgr Maria Siek  specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

 

KONTAKT

Gabinet lekarski

15 8436 334

Pielęgniarka Oddziałowa

15 8436 674

Dyżurka pielęgniarek

15 8436 364

Sale operacyjne

15 8436 673

 

LOKALIZACJA:

Blok B, parter JPEGschemat.jpeg (151,19KB)

Wejście główne przez blok C oraz przez blok A od strony izby przyjęć.

 

SPECYFIKA BLOKU OPERACYJNEGO:

     Zadaniem Bloku jest wykonywanie operacji planowych i pozaplanowych metodą laparoskopową i klasyczną z zakresu  chirurgii ogólnej, ortopedii i ginekologii.

     Zadania wyżej wymienione wykonywane są przez wyspecjalizowaną kadrę lekarską (specjaliści w dziedzinie chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej, ortopedii i traumatologii, ginekologii) i dobrze wykwalifikowaną kadrę pielęgniarską (5 osób z wyższym wykształceniem pielęgniarskim i położniczym, 4 specjalistki w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego).

    W 2011 r. w ramach projektu „Modernizacja pomieszczeń szpitala w celu dostosowania pod względem fachowym i sanitarnym  pomieszczeń i urządzeń SPZZOZ w Janowie Lubelskim”

dostosowano Blok Operacyjny do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia. W ramach realizacji projektu Blok Operacyjny został poddany gruntownym pracom modernizacyjnym  i dostosowawczym. Zmieniony został układ funkcjonalny, który zapewnia izolację wszystkich stref oraz dróg personelu i materiału sterylnego. W obrębie budynku „B” w bezpośrednim sąsiedztwie Bloku Operacyjnego dobudowano korytarz zewnętrzny kończący się windą, która zapewnia transport materiału „brudnego” z Bloku Operacyjnego do Centralnej Sterylizacji.