Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nocna i Świąteczna Opieka Lekarska i Pielęgniarska

KIEROWNIK

lek. med. Jacek Źródło– specjalista w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu, specjalista w dziedzinie medycyny ratunkowej

 

KONTAKT:

Gabinet lekarski/Teleporada: 509 156 277 lub 15 843 692

Gabinet pielęgniarski: 573 810 354

 

 

LOKALIZACJA:

Blok A parter JPEGschemat.jpeg (151,19KB)

Wejście główne przez blok C oraz przez blok A od strony izby przyjęć.

 

SPECYFIKA :

    Świadczenia nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej w POZ udzielane są przez lekarza w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, a także świadczenia udzielane w związku z potrzebą zachowania ciągłości leczenia, pozostające w zakresie zadań POZ.

    Porady są udzielane od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godz. 8.00 do 8.00 dnia następnego.

     W ramach nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki pacjent otrzymuje  niezbędną pomoc medyczną, zapewnienie ciągłości leczenia, w przypadkach wymagających dalszego postępowania, poprzez wskazanie ośrodków i miejsc, w których proces przywracania zdrowia może być kontynuowany, czy, w uzasadnionych przypadkach, orzeczenie o stanie zdrowia.